Onze visie op ondernemend onderwijs

  • Op bezoek bij Microsoft Schiphol

Onze missie, visie en passie
Ons doel met het programma ‘Ondernemen Op School’ een uitermate realistische ervaring te geven van hoe de opzet en opbouw van een bedrijf verloopt. In onze visie kan dat alleen door trainers die zelf vandaag de dag ondernemer zijn en hun actuele kennis en ervaring met leerlingen kunnen delen. Vanuit die eigen ervaring, is het onze passie om leerlingen via een praktijkgericht, compleet en uniek programma echt te laten ontdekken wat het is om een bedrijf op te zetten. Ondernemen Op School sluit aan op de keuzedelen Ondernemen en op de eindtermen van examens. Daarmee zijn wij in staat om scholen volledig te ontzorgen en leerlingen een doorlopende leerlijn te bieden.

Aansluiting op vervolgonderwijs
Zelfs wanneer leerlingen niet gaan ondernemen, leren ze in ons programma zoveel, dat ze die ervaring altijd meenemen in hun latere carrière. In het volledige programma komen meer dan 40 competenties aan bod. Internationaal ondernemen is een integraal onderdeel van Ondernemen Op School. Zo ontwikkelen leerlingen een stevige basis voor en betere aansluiting op vervolgonderwijs. Wij bieden ze die extra springplank.

Integriteit
Een essentieel uitgangspunt voor ons als ondernemers is eerlijk en betrouwbaar zaken doen. Deze transparantie vind u onder meer terug in het feit, dat intellectueel eigendom van (door leerlingen) bedachte concepten altijd bij de school blijft. Het aanbieden/ lanceren van diensten en/of producten door leerlingen op de markt geschiedt in overleg met en onder de verantwoordelijkheid van de school. Eventuele inkomsten/opbrengsten uit verkoop van diensten en/of producten door winnende teams behoren te allen tijde toe aan de school. Zij bepaald, na aftrek van eventuele kosten, welk deel van de baten wordt toegekend aan de leerlingen van de winnende teams.

Wij faciliteren alle formele zaken, zoals KvK, bankrekeningen, inkoop/verkoop, administratie, hosting, domeinnamen en e-mailadressen via ons bedrijf. Daarmee ontzorgen wij zowel de school als de leerlingen en kunnen de leerlingen echt ondernemen. Maar wel onder de veilige paraplu van EURObizz. EURObizz Academy en haar trainers/medewerkers committeren zich aan geheimhouding over de inhoud van concepten en ideeën die in samenwerking met deelnemende leerlingen en de school worden bedacht/ uitgevoerd. Communicatie over/publicatie van projecten zal slechts gedaan worden in algemene zin ter promotie van de school, het vervolgprogramma Ondernemen Op School en de concepten.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
MVO is voor ons geen ‘window dressing’. Het is voor ons een besef van sociale verantwoordelijkheid om collega ondernemers in moeilijke gebieden te helpen ook tot bloei te komen. Dit doen wij door van elke offerte een klein deel uit te lenen als microkrediet via www.kiva.org. Terugbetaalde microkredieten laten we in het systeem, zodat die weer beschikbaar gesteld kunnen worden aan andere ondernemers op het platform van Kiva. Onze offertes aan scholen zijn vrijgesteld van BTW vanwege levering aan erkend beroepsonderwijs.

Bel of mail ons
Wilt u weten wat wij voor uw school kunnen betekenen? Maatwerk is altijd mogelijk!
Mail ons uw vragen of bel direct voor het inplannen van een kennismakinggesprek via tel. 085-8000223.